E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

INDEX TEMATIK AL-QUR'AN TENTANG AHLAQ

Dibaca: 1157 kali, Dalam kategori: Agama, Diposting oleh: Drs.Ahmad Yani lihat profil
pada tanggal: 2016-05-24 05:17:01 wib


INDEX TEMATIK AL-QUR'AN TENTANG AHLAQINDEX TEMATIK AL-QUR’AN
TENTANG AHLAQ MULIA

• • Akhlaq mulia
o Ihsan: 2:83, 2:112, 2:177, 2:195, 2:229, 3:134, 3:148, 3:172, 4:125, 4:128, 5:85, 5:93, 7:56, 7:161, 9:91, 9:100, 9:120, 10:26, 11:115, 12:22, 12:78, 12:90, 16:30, 16:90, 16:128, 17:7, 22:37, 28:14, 28:77, 29:69, 31:3, 31:22, 37:80, 37:105, 37:110, 37:121, 37:131, 39:10, 39:34, 46:12, 51:16, 53:31, 55:60, 77:44
o Menyampaikan amanat: 2:283, 3:75, 4:2, 4:58, 8:27, 23:8, 70:32
o Etika terhadap Allah: 2:32, 7:143, 11:45, 11:47, 18:24, 20:12, 20:84, 26:51, 27:19
o Etika terhadap Nabi
 Memanggil Nabi dengan namanya: 24:63, 49:4, 49:5
 Meninggikan suara melebihi suara Nabi: 49:1, 49:2, 49:3
 Etika berbicara dengan Nabi: 2:104, 49:3, 49:4, 49:5
 Memohon diri kepada Nabi saat meninggalkan majlisnya: 24:62
 Pembicaraan khusus dengan Nabi: 58:12, 58:13
o Istiqamah (teguh pendirian): 10:89, 11:112, 41:6, 42:15, 45:18, 46:13
o Mendamaikan perselisihan antar manusia
 Keutamaan mendamaikan perselisihan antar manusia: 2:182, 2:224, 4:35, 4:85, 4:114, 7:142, 8:1, 49:9, 49:10
 Mendamaikan antara suami dan isteri: 2:232, 4:35, 4:128
o Inabah (taubat): 11:75, 11:88, 13:27, 30:31, 30:33, 31:15, 34:9, 38:24, 38:34, 39:8, 39:17, 39:54, 40:13, 42:10, 42:13, 50:8, 50:33, 60:4
o Infaq
 Anjuran untuk berinfaq: 2:254, 2:261, 3:17, 3:92, 3:180, 14:31, 17:29, 25:67, 26:88, 32:16, 35:29, 36:47, 42:38, 51:19, 57:7, 57:10, 57:11, 57:18, 63:10, 64:16, 64:17, 73:20, 107:3
 Infaq-pelindung dari api neraka: 2:177, 3:17, 3:134, 4:39, 8:60, 34:39, 51:19, 90:14, 90:15, 90:16, 92:18, 107:3
 Ancaman bagi yang tidak meninfaqkan hartanya: 2:254, 3:180, 4:37, 9:34, 9:35, 50:25, 92:8
 Melindungi janda-janda dan orang miskin: 2:177, 2:215, 4:8, 4:36, 18:79, 24:22, 69:34, 74:44, 76:8, 89:18, 90:16, 107:3
o Mendahulukan kepentingan orang lain: 2:177, 59:9
o Menyempurnakan takaran dan timbangan: 6:152, 7:85, 11:84, 11:85, 12:59, 12:88, 17:35, 26:181, 26:182, 26:183, 55:8, 55:9
o Berbuat baik
 Hakikat kebaikan: 2:177, 2:189
 Keutamaan perbuatan baik
 Keutamaan silaturahmi: 4:1, 8:75, 13:21, 13:25, 30:38, 33:6, 60:8
 Berbuat baik merupakan sebaik-baik amalan: 2:224, 3:92, 3:134
 Berbakti kepada kedua orang tua
 Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar: 6:151, 17:23, 46:17
 Yang patut dijadikan teman: 12:99, 12:100
 Hubungan orang kafir dengan orang tuanya yang muslim: 29:8, 31:15, 58:22, 60:1, 60:8, 60:13
 Silaturahmi
 Dosa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi: 2:27, 13:25, 47:23, 50:25
 Sedekah kepada keluarga: 2:215, 50:25
 Hubungan dengan saudara yang musyrik: 9:23, 29:8, 31:15, 58:22, 60:1, 60:2, 60:8, 60:9
 Larangan membunuh anak karena takut miskin: 6:137, 6:140, 6:151, 17:31
o Rendah diri dan khusyuk: 2:238, 3:17, 3:43, 3:199, 5:83, 7:55, 11:23, 14:37, 14:38, 14:40, 14:41, 17:109, 19:3, 19:4, 21:83, 21:87, 21:90, 23:2, 23:76, 25:64, 25:65, 30:26, 32:16, 33:35, 38:41, 39:9, 46:15, 57:16, 60:5, 79:45
o Tolong menolong: 5:2, 48:29
o Berserah diri: 20:72, 26:50, 39:38, 40:44
o Takwa
 Keutamaan takwa: 2:103, 2:189, 2:197, 2:203, 2:224, 3:15, 3:76, 3:120, 3:123, 3:133, 3:172, 3:179, 3:186, 3:198, 3:200, 4:77, 4:128, 4:129, 5:35, 5:65, 5:93, 5:100, 6:155, 7:26, 7:35, 7:96, 7:156, 7:169, 7:201, 8:29, 9:4, 9:7, 9:36, 9:108, 12:57, 12:90, 12:109, 16:31, 16:128, 19:63, 24:52, 27:53, 36:45, 39:61, 39:73, 43:67, 49:13, 65:2, 65:3, 65:4, 65:5, 92:5
 Sifat-sifat orang yang bertakwa: 2:3, 2:4, 3:115, 7:201, 8:34, 22:32, 23:57, 23:61, 49:3, 53:32
 Menyeru pada ketakwaan: 2:41, 2:48, 2:194, 2:196, 2:197, 2:203, 2:223, 2:231, 2:233, 2:241, 2:278, 2:281, 2:282, 2:283, 3:50, 3:102, 3:123, 3:125, 3:130, 3:200, 4:1, 4:9, 4:128, 4:129, 4:131, 5:2, 5:4, 5:7, 5:8, 5:11, 5:35, 5:57, 5:88, 5:93, 5:96, 5:100, 5:108, 5:112, 6:51, 6:69, 6:72, 6:153, 6:155, 7:128, 8:1, 8:69, 9:119, 22:1, 30:31, 33:55, 33:70, 36:45, 37:124, 39:10, 39:16, 49:1, 49:12, 57:28, 58:9, 59:7, 59:18, 60:11, 64:16, 65:1, 65:10, 71:3
 Jalan takwa: 2:21, 2:63, 2:177, 2:179, 2:183, 2:187, 7:171
 Pahala takwa: 2:212, 3:15, 3:120, 3:133, 3:172, 3:179, 3:198, 4:77, 5:65, 5:100, 6:32, 8:29, 9:4, 9:7, 9:36, 9:109, 9:123, 10:62, 10:63, 12:57, 12:109, 15:45, 16:30, 19:63, 19:85, 24:52, 25:15, 27:53, 39:20, 39:73, 64:16, 65:2, 68:34, 77:41, 78:31
 Mengagungkan syi'ar Allah tanda ketakwaan hati: 5:2, 22:30, 22:32, 22:36, 22:37
o Tawadhu (rendah diri): 7:199, 15:88, 17:37, 22:34, 25:63, 26:215, 31:18, 31:19
o Taubat
 Keutamaan taubat: 2:160, 2:222, 4:26, 4:27, 4:64, 5:34, 5:39, 7:153, 8:38, 9:3, 9:11, 9:74, 9:112, 11:3, 11:52, 11:90, 13:27, 17:25, 19:60, 20:82, 24:31, 25:70, 25:71, 28:67, 38:24, 38:25, 39:54, 40:7, 66:4, 66:8
 Perintah bertaubat: 5:74, 7:153, 7:161, 9:104, 11:52, 11:61, 24:31, 39:54, 66:4, 66:8, 110:3
 Waktu diterimanya taubat: 3:90, 4:17, 4:18, 6:158, 10:90, 10:91
 Cara bertaubat: 2:37, 2:54, 2:160, 3:135, 4:64, 4:92, 4:110, 4:146, 5:74, 6:54, 7:23, 11:3, 12:97, 16:119, 24:5, 25:70, 25:71, 66:8
 Tidak putus asa untuk mendapatkan ampunan: 3:135, 4:116, 4:146, 5:34, 5:39, 9:102, 9:118, 15:59, 16:119, 20:82, 25:70, 25:71, 27:11, 39:53, 71:10
 Penyesalan adalah taubat: 3:135, 28:15, 68:32
 Penyesalan yang tiada berarti: 5:31, 5:52, 6:27, 6:31, 7:5, 9:82, 10:51, 10:54, 18:42, 19:39, 21:14, 21:46, 21:97, 23:100, 23:106, 23:107, 25:27, 25:28, 26:100, 26:101, 26:102, 26:157, 28:47, 28:64, 33:66, 34:33, 37:20, 37:27, 37:28, 39:56, 39:57, 39:58, 40:52, 41:29, 43:38, 63:10, 66:7, 67:10, 68:31, 69:28, 69:50, 89:24
 Orang yang diterima dan yang tidak diterima taubatnya
 Taubat orang yang berzina: 4:16
 Taubat pencuri: 5:39
 Taubat pembunuh: 4:92
 Taubat orang yang menuduh zina: 24:5
 Taubat orang kafir: 3:89
 Taubat orang murtad: 3:89
 Taubat orang munafik: 4:146
o Tawakkal: 3:122, 3:159, 3:160, 3:173, 4:81, 5:11, 5:23, 7:89, 8:2, 8:49, 8:61, 9:51, 9:59, 9:129, 10:71, 10:84, 10:85, 11:56, 11:88, 11:123, 12:67, 13:30, 14:11, 14:12, 16:42, 16:99, 25:58, 26:217, 27:79, 29:59, 33:3, 33:48, 39:38, 42:10, 42:36, 58:10, 60:4, 64:13, 65:3, 67:29, 73:9
o Berpendirian: 2:249, 2:250, 3:8, 3:144, 3:146, 3:147, 3:153, 4:104, 8:45, 26:50, 33:22, 47:35
o Cinta karena Allah
 Kewajiban mencintai Allah dan RasulNya: 2:165, 3:31, 9:24
 Tanda cinta karena Allah: 3:31, 5:54, 59:9
 Suka berbuat baik kepada orang bagian dari iman: 59:10
 Keutamaan bersaudara karena Allah
 Cinta Ilahi bagi orang yang bersaudara karena Allah: 8:63
 Hubungan timbal balik dengan saudara: 8:72, 8:74, 24:61, 49:10, 90:17, 103:3
o Menjaga rahasia: 66:3
o Hikmah: 2:129, 2:151, 2:231, 2:251, 2:269, 3:48, 3:79, 3:81, 3:164, 4:54, 4:113, 5:110, 6:89, 12:22, 16:125, 17:1, 17:39, 21:74, 21:79, 26:21, 26:83, 28:14, 31:12, 33:34, 38:20, 43:63, 45:16, 54:5, 62:2
o Sabar: 3:134, 23:96
o Malu
 Malu bagian dari kebenaran: 33:53
o Takut kepada Allah: 2:40, 2:150, 2:197, 2:279, 2:283, 3:28, 3:30, 4:9, 4:77, 5:3, 5:28, 5:44, 5:94, 6:15, 7:56, 7:149, 7:205, 8:2, 8:48, 9:13, 9:18, 13:10, 13:12, 13:13, 13:21, 14:14, 16:50, 16:51, 17:57, 20:3, 21:49, 21:90, 22:35, 23:57, 23:60, 24:52, 27:10, 31:33, 32:16, 33:37, 33:39, 35:18, 36:11, 39:13, 39:16, 39:23, 49:10, 50:33, 52:26, 55:46, 59:13, 67:12, 70:27, 70:28, 71:13, 74:36, 76:10, 79:40, 87:10, 98:8
o Berharap (raja'): 4:104, 5:84, 12:87, 13:12, 15:56, 17:57, 18:110, 39:9
o Kasih sayang (rahmat)
 Keutamaan dan perintah berkasih sayang: 17:24, 24:22, 90:17
 Rahmat Allah mendahului kemurkaanNya: 2:64, 3:89, 3:155, 4:29, 4:64, 4:66, 4:147, 6:133, 7:56, 14:10, 23:75, 23:109, 24:14, 24:20, 24:21, 27:11, 33:24, 36:43, 36:44, 40:7, 40:9
 Putus asa dari rahmat Allah: 12:87, 15:55, 15:56, 17:83, 30:36, 39:53
 Rahmat di antara orang-orang beriman: 7:199, 48:29
o Ridha: 9:51, 9:59, 88:9, 93:5, 98:8
o Lemah lembut: 7:199, 17:28, 25:63, 48:29
o Zuhud
 Tentang dunia
 Dunia penjara orang mukmin dan surga orang kafir: 2:214, 3:14, 7:51, 20:131, 28:61, 42:36
 Kerendahan dunia: 3:14, 3:157, 3:185, 3:197, 4:74, 4:77, 4:94, 6:32, 6:130, 7:51, 7:169, 7:176, 8:67, 10:58, 11:15, 11:95, 13:26, 16:96, 16:107, 16:117, 18:8, 18:45, 20:72, 22:47, 26:88, 26:205, 26:207, 28:60, 28:61, 29:64, 30:55, 40:39, 42:36, 43:32, 43:35, 46:35, 47:36, 57:20, 87:17, 93:4
 Singkatnya umur dunia: 7:24, 9:38, 10:24, 10:45, 11:68, 11:95, 17:52, 20:103, 20:104, 23:112, 23:113, 23:114, 28:61, 30:55, 40:39, 46:35, 77:46, 78:40, 79:46, 87:17
 Dunia merupakan tempat ujian: 2:155, 2:212, 2:214, 3:140, 3:141, 3:142, 3:152, 3:166, 3:179, 3:186, 5:48, 6:42, 6:53, 6:70, 6:130, 6:165, 7:51, 7:94, 7:129, 7:163, 7:168, 8:17, 8:28, 9:16, 9:126, 11:118, 16:112, 18:7, 20:72, 21:35, 23:30, 25:20, 27:40, 29:2, 29:3, 29:10, 30:41, 31:33, 32:21, 33:11, 33:28, 33:29, 33:72, 34:21, 35:37, 39:49, 46:20, 47:4, 47:31, 52:47, 67:2, 68:17, 72:17, 75:36, 76:2, 89:15, 89:16
 Cela dunia: 6:70, 6:130, 7:51, 7:169, 7:176, 8:67, 9:38, 10:23, 13:26, 14:3, 28:60, 28:61, 29:64, 42:36, 79:38, 87:17, 93:4
 Hakikat zuhud di dunia: 3:157, 4:74, 13:26
 Keutamaan zuhud dan pendek harapan: 3:157, 20:131, 28:80, 42:20
 Perhatian terhadap dunia: 2:96, 2:200, 2:204, 2:212, 3:14, 3:145, 3:152, 4:134, 7:51, 7:169, 7:176, 9:38, 9:55, 9:85, 10:7, 11:15, 13:26, 14:3, 16:107, 28:83, 29:64, 30:7, 31:33, 35:5, 42:20, 45:35, 46:20, 53:29, 56:45, 57:14, 62:11, 63:9, 64:15, 75:20, 76:27, 79:38, 87:16, 102:1, 102:2, 104:2, 104:3
o Ketenangan: 13:28, 39:23, 48:18, 48:26
o Lapang dada: 3:134, 7:199, 24:12, 37:84, 59:9, 59:10
o Mengadu kepada Allah: 26:117
o Bersyukur
 Bersyukur atas nikmat Allah: 2:152, 2:172, 2:239, 3:43, 3:123, 3:144, 3:145, 5:6, 5:89, 7:58, 7:144, 7:189, 14:7, 16:121, 27:40, 28:17, 28:73, 29:17, 31:12, 34:13, 39:66
o Sabar
 Kesabaran Allah atas kejahatan orang kafir: 3:181, 4:50, 6:108, 16:54, 17:40, 17:42
 Para nabi adalah orang yang paling berat menerima ujian: 2:87, 2:91, 2:217, 3:21, 3:161, 3:183, 3:184, 4:113, 5:49, 5:70, 5:110, 6:10, 6:25, 6:34, 6:112, 7:60, 7:61, 7:66, 7:67, 7:77, 7:82, 7:88, 7:90, 7:109, 7:127, 7:131, 8:30, 9:40, 9:61, 10:65, 10:71, 10:76, 10:78, 11:12, 11:27, 11:32, 11:53, 11:54, 11:55, 11:62, 17:47, 17:103, 18:106, 19:46, 20:40, 20:63, 21:3, 21:5, 21:36, 21:41, 21:68, 21:74, 21:76, 21:87, 22:42, 22:43, 22:44, 23:33, 23:38, 23:70, 25:4, 25:5, 25:7, 25:8, 25:9, 25:20, 25:31, 25:41, 26:14, 26:27, 26:29, 26:34, 26:35, 26:111, 26:112, 26:116, 26:117, 26:123, 26:141, 26:153, 26:154, 26:160, 26:167, 26:169, 26:176, 26:185, 26:186, 26:187, 27:13, 27:47, 27:49, 27:56, 27:70, 28:24, 28:36, 28:48, 29:24, 29:29, 34:43, 34:45, 35:4, 35:25, 36:14, 36:15, 36:18, 36:30, 36:69, 37:36, 37:97, 37:106, 38:4, 38:6, 38:7, 38:14, 38:41, 40:5, 40:24, 40:25, 40:26, 40:28, 40:37, 43:7, 43:30, 43:52, 43:53, 44:14, 46:8, 46:22, 50:12, 50:13, 50:14, 51:39, 51:52, 52:30, 52:33, 54:9, 54:18, 54:23, 54:24, 54:25, 54:33, 60:1, 61:5, 66:10, 68:2, 68:51, 69:41, 69:42, 72:19, 81:22, 96:10, 108:3, 111:4
 Perintah bersabar: 2:45, 2:153, 3:120, 3:146, 3:186, 3:200, 7:128, 8:46, 10:109, 11:49, 11:115, 16:127, 18:28, 19:65, 20:132, 25:20, 30:60, 31:17, 38:17, 40:55, 40:77, 46:35, 50:39, 52:48, 54:27, 68:48, 68:49, 70:5, 73:10, 74:7, 90:17
 Ganjaran sabar: 2:153, 2:155, 2:157, 2:177, 2:249, 3:142, 3:200, 7:137, 8:46, 8:66, 11:11, 11:115, 12:90, 13:24, 16:96, 16:110, 16:126, 22:35, 23:111, 25:75, 28:54, 28:80, 29:59, 32:24, 33:35, 38:44, 39:10, 41:35, 42:43, 49:5, 76:12, 90:18, 103:3
 Kapan kita harus bersabar
 Sabar menghadapi penyakit: 2:214
 Sabar dalam menghadapi sesuatu yang kita benci: 2:155, 2:156, 2:157, 2:177, 2:214, 2:217, 3:186, 7:125, 7:126, 16:42, 18:69, 28:24, 37:102, 94:5, 94:6
 Sabar saat berperang: 2:177, 2:250, 3:125, 3:142, 3:146, 3:153, 3:200, 8:15, 8:16, 8:45, 8:46, 8:65, 8:66, 33:22
o Jujur
 Keutamaan berhati-hati dalam berbuat jujur: 2:177, 3:17, 5:119, 9:119, 33:8, 33:23, 33:24, 33:35, 39:33, 47:21, 49:15
o Mematuhi pemimpin
 Kewajiban mematuhi pemimpin: 4:59, 24:48, 24:51
 Mendengar dan patuh pada selain maksiat: 4:59, 26:151, 26:152, 29:8, 31:15, 34:31, 34:32, 34:33, 60:12
 Mengikuti pemimpin dalam jihad: 3:146, 3:152, 3:153, 3:172, 4:59
o Adil: 3:18, 4:3, 4:58, 5:8, 5:42, 6:152, 7:29, 16:76, 16:90, 16:118, 49:9, 57:25
o Menjaga kehormatan diri: 2:273, 4:6, 4:25, 5:5, 23:5, 24:30, 24:31, 24:33, 24:60, 33:35, 66:12, 70:29, 70:30
o Memaafkan orang yang bersalah: 2:109, 3:134, 4:31, 4:149, 5:13, 7:199, 15:85, 23:96, 24:22, 41:34, 42:37, 42:40, 42:43, 43:89, 45:14, 64:14
o Kepuasan: 9:59, 20:131
o Memuliakan dan menerima tamu: 11:69, 18:77, 28:25, 51:26, 51:27
o Bersandar kepada Allah: 2:250, 3:122, 4:45, 5:23, 6:17, 6:40, 6:41, 6:43, 7:55, 7:125, 7:149, 7:155, 7:156, 7:200, 8:49, 9:51, 9:59, 9:118, 9:129, 10:22, 11:56, 11:80, 11:123, 12:67, 12:86, 13:30, 16:53, 18:27, 19:48, 21:112, 23:26, 23:29, 25:30, 25:65, 26:12, 26:62, 26:117, 27:62, 28:21, 28:22, 28:24, 28:33, 29:30, 30:33, 33:3, 39:8, 40:56, 40:84, 44:20, 51:50, 54:10, 55:29, 58:1, 58:10, 60:4, 64:13, 67:29, 71:25, 72:22, 75:10, 75:11, 113:1
o Pujian
 Pujian Allah terhadap diriNya: 6:1, 7:54, 7:190, 8:40, 13:9, 13:12, 25:1, 25:61, 28:68, 28:70, 30:18, 31:11, 31:30, 32:7, 35:14, 67:1
 Pujian manusia terhadap dirinya: 4:49, 53:32
o Siaga: 2:177, 3:200
o Waspada: 2:284, 3:29, 13:10
o Cinta: 7:199, 30:21, 48:29
o Nasihat: 4:63, 5:79, 7:159, 11:34, 24:17, 28:20, 28:76, 36:20, 90:17, 103:3
o Keyakinan: 2:249, 26:24, 26:50, 26:62, 27:3, 33:22, 37:102
• Akhlaq-Akhlaq buruk
o Menuruti hawa nafsu: 2:120, 2:145, 4:135, 5:48, 5:49, 5:77, 6:56, 6:119, 6:150, 7:176, 18:28, 19:59, 20:16, 22:71, 25:43, 28:50, 30:29, 38:26, 42:15, 45:18, 45:23, 47:14, 47:16, 53:23, 54:3
o Mengikuti prasangka: 3:154, 4:157, 6:116, 6:148, 10:36, 10:66, 53:23, 53:28
o Berbaur dengan orang-orang bodoh: 4:140, 6:68, 7:199
o Orang yang paling jelek di sisi Allah: 8:22, 8:55
o Beretika buruk terhadap Allah: 2:26, 2:55, 2:68, 2:69, 2:70, 2:118, 5:24, 8:31, 25:21, 25:26
o Sombong dan berbangga-bangga
 Celaan berbangga-bangga: 4:36, 11:10, 17:37, 28:83, 31:18, 57:20, 57:23
 Celaan kesombongan: 4:36, 17:37, 28:83, 31:18, 40:75, 57:23
 Balasan orang yang sombong: 9:25, 28:81, 31:18, 75:34, 75:35
 Bangga dengan banyak anak: 18:34, 57:20, 102:1
 Bangga dengan banyak harta: 18:34, 57:20, 102:1
o Takabbur: 2:34, 2:206, 2:247, 4:36, 4:172, 4:173, 6:93, 6:157, 7:36, 7:40, 7:48, 7:75, 7:76, 7:133, 7:146, 7:206, 10:75, 15:31, 15:33, 16:23, 16:29, 17:37, 22:9, 23:46, 23:67, 25:21, 25:60, 26:5, 27:14, 28:39, 29:39, 31:7, 31:18, 32:15, 34:31, 34:43, 35:43, 37:13, 37:35, 38:74, 38:75, 39:59, 39:60, 39:72, 40:35, 40:60, 40:76, 41:15, 45:8, 45:31, 46:10, 46:20, 54:2, 57:23, 63:5, 71:7, 74:23, 74:49
o Menipu: 4:120, 17:64, 18:34, 26:44, 67:20, 74:6
o Berlebih-lebihan: 3:147, 4:6, 6:141, 7:31, 7:81, 10:83, 17:26, 17:27, 17:29, 25:67
o Menyebarkan Kejelekan: 4:27, 24:11, 24:15, 24:19
o Permusuhan: 2:178, 2:190, 2:194, 2:231, 5:2, 5:87, 6:119, 7:55, 9:10, 26:166, 48:25, 68:12
o Makan riba: 2:275, 2:279, 3:130, 4:161, 30:39
o Istinkaf (sombong): 4:172, 4:173
o Membuat kerusakan: 2:11, 2:27, 2:60, 2:205, 2:251, 3:63, 4:27, 5:32, 5:33, 5:64, 7:56, 7:74, 7:85, 7:86, 7:103, 8:73, 9:107, 11:85, 12:73, 13:25, 16:88, 17:16, 18:94, 26:130, 26:152, 26:183, 27:14, 27:34, 27:48, 28:4, 28:19, 28:77, 28:83, 29:30, 29:36, 30:41, 38:28, 47:22, 89:12
o Kikir dan bakhil: 2:268, 3:180, 4:37, 9:67, 9:76, 17:29, 17:100, 25:67, 36:47, 47:37, 47:38, 53:34, 57:24, 59:9, 64:16, 68:24, 70:21, 89:17, 89:18, 92:8, 107:3, 107:7
o Mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang lain: 2:262, 2:264, 74:6
o Bathr (Tidak menerima kebenaran dan mensyukuri nikmat): 8:47, 11:10, 28:58
o Benci: 5:91, 102:3
o Zalim dan melampaui batas: 16:90, 42:42, 49:9
o Buhtan (bohong atau pura-pura): 4:20, 4:112, 4:156, 24:16, 33:58, 60:12
o Tabzir (foya-foya): 6:141, 7:31, 17:26, 17:27
o Memata-matai: 49:12
o Berangan-angan: 4:32, 15:88, 28:79, 53:24
o Memanggil dengan nama (julukan) yang jelek: 49:11
o Pasrah (tanpa usaha): 5:24
o Pengecut: 2:246, 4:77, 5:22, 5:24, 8:15, 33:13, 33:19, 47:20
o Dengki
 Ain (dengki) suatu realita: 113:5
 Menjauhi dengki dan kezaliman: 4:32
 Mengucapkan Masyaa' Allah Laa Quwata Illa Billah: 18:39
o Kotoran atau kejahatan: 3:179, 5:100, 6:136, 7:58, 24:26
o Berkhianat: 3:75, 4:107, 5:13, 8:27, 8:58, 8:71, 12:52, 22:38, 66:10
o Bermuka dua: 2:14, 2:76, 3:119, 4:81, 9:8
o Riya: 2:264, 4:38, 4:142, 8:47, 107:6
o Mencaci
 Larangan mengutuk dan mencaci: 4:148, 49:11
 Mengutuk orang kafir dan mencacinya: 2:88, 2:89, 2:159, 2:161, 3:87, 4:46, 4:47, 4:52, 5:13, 5:60, 5:64, 5:78, 7:44, 9:30, 9:68, 11:18, 11:60, 11:68, 11:95, 11:99, 13:25, 33:57, 33:64, 33:68, 48:6, 51:10, 63:4, 74:19, 74:20, 80:17
o Mengejek atau mengolok-olok: 2:14, 2:15, 2:67, 2:202, 4:140, 5:57, 5:58, 6:5, 6:10, 9:64, 9:65, 9:79, 11:8, 11:38, 15:11, 15:95, 16:34, 18:56, 18:106, 21:36, 21:41, 23:110, 25:41, 26:6, 26:25, 27:56, 31:6, 36:30, 37:12, 37:14, 39:48, 39:56, 40:83, 43:7, 43:32, 45:9, 45:33, 45:35, 49:11
o Buruk sangka: 3:154, 6:116, 10:36, 10:60, 10:66, 38:27, 41:50, 45:32, 48:6, 48:12, 49:12, 53:23
o Ragu-ragu: 2:10, 9:45, 9:110, 22:11, 50:25
o Menghalang-halangi kebenaran: 2:217, 3:70, 3:71, 3:72, 3:99, 4:61, 4:160, 4:167, 5:43, 5:75, 7:45, 7:86, 8:34, 8:36, 8:47, 9:9, 9:34, 11:19, 14:3, 14:30, 16:88, 16:94, 17:73, 22:25, 31:6, 47:1, 47:32, 47:34, 58:16, 63:2
o Kezaliman
 Balasan kezaliman: 2:59, 2:114, 2:124, 3:117, 4:20, 4:30, 4:153, 4:168, 5:29, 5:31, 6:21, 6:129, 6:135, 6:144, 7:5, 7:9, 7:41, 7:44, 7:47, 7:162, 7:165, 7:166, 8:54, 11:18, 11:113, 20:111, 25:27, 25:37, 28:37, 28:59, 29:40, 42:42, 53:52
 Kemenangan atas orang zalim: 4:148, 42:39, 42:41
 Maafnya orang yang teraniaya: 4:149, 23:96, 42:40
 Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat: 20:111, 42:42
 Balasan terhadap kezaliman: 42:41
o Ghadar (khianat): 2:27, 8:56, 8:58, 8:71
o Curang: 6:152, 83:1, 83:2, 83:3
o Marah
 Marah karena Allah: 7:71, 7:150, 7:154, 20:86, 21:87
o Mengumpat dan membicarakan orang lain
 Menjauhkan diri dari mengumpat: 49:12, 68:11
 Balasan orang-orang yang mengumpat: 49:12
 Mengumpat orang yang zalim: 4:148
o Membunuh: 4:29, 4:30, 4:92, 4:93, 5:29, 5:30, 5:32, 6:137, 6:140, 6:151, 17:33, 25:68, 28:15, 60:12
o Menuduh berbuat zina: 24:4, 24:11, 24:23, 33:58
o Dusta
 Dusta itu tercela: 4:50, 5:41, 6:93, 7:37, 16:105, 29:68
 Balasan dusta: 4:50, 6:93, 6:150, 7:36, 7:37, 7:38, 9:77, 16:62, 29:68
 Perintah menjauhi prasangka buruk: 49:6, 49:12
o Kufur nikmat: 6:64, 10:12, 22:38, 22:66, 27:40, 29:65, 29:66, 29:67, 30:33, 31:12, 31:32, 39:8, 39:49, 41:51, 42:48, 80:17
o Pembicaraan yang tidak berarti: 23:3, 31:6, 88:11
o Homosexual: 7:80, 7:81, 11:78, 26:165, 27:55, 29:29
o Makar (khianat): 3:54, 6:123, 6:124, 7:99, 7:123, 8:30, 10:21, 12:16, 12:31, 12:102, 13:33, 13:42, 14:46, 16:26, 16:45, 27:50, 27:51, 34:33, 35:10, 35:43, 40:45, 71:22, 86:15
o Bisik-bisik yang tercela: 4:114, 21:3, 58:7, 58:8, 58:9, 58:10
o Melanggar janji: 2:27, 3:77, 3:82, 4:21, 4:155, 5:13, 7:102, 7:135, 7:169, 8:56, 9:12, 9:13, 9:77, 13:25, 16:91, 16:92, 16:94, 16:95, 43:50, 48:10
o Mengadu domba: 9:47, 68:11
o Hamz dan lamz (berbisik atau mencibir sambil menghina): 9:58, 9:79, 49:11, 68:11, 83:30, 104:1
• Etika dan hak-hak umum
• Etika berbicara
o Berbicaralah yang baik atau diam: 17:53
o Keutamaan perkataan baik: 22:24, 35:10
o Perkataan baik dan perkataan buruk: 14:24, 14:25, 14:26, 24:26, 28:55, 39:18
o Berkata benar: 33:32, 33:70
o Sebaik-baik perkataan: 39:18
o Larangan berbuat keji: 4:148, 6:151, 7:33, 16:90, 23:3, 24:15, 24:16, 24:19, 24:21, 25:72, 26:165, 27:54, 27:55, 29:28
o Merendahkan suara saat berbicara: 31:19, 49:3
o Menundukkan kepala bagi wanita saat berbicara: 33:32
o Gubahan syair
 Syair yang dibolehkan: 26:227
 Syair yang dilarang: 26:224, 26:225, 26:226
• Etika berkumpul
o Yang didapat dari perkumpulan baik dan perkumpulan jelek: 4:140, 6:68, 23:67
o Memilih kawan berkumpul: 4:144, 6:52, 6:68, 74:45
o Menghormati dan meluaskan tempat kepada orang saat berkumpul: 58:11
o Berbisik-bisik dalam tempat perkumpulan: 58:8, 58:9
o Etika keluar dari tempat perkumpulan: 24:62
• Etika berjalan
o Angkuh ketika berjalan: 4:36, 17:37, 31:18
o Rendah diri ketika berjalan: 25:63, 31:19
• Memberi salam
o Cara memberi salam
 Lafaz salam dan penghormatan: 15:52, 16:32, 19:15, 51:25
 Ucapan salam ahli kitab: 58:8
 Ucapan salam malaikat: 13:24, 15:46, 15:52, 16:32, 25:75, 51:25
o Menjawab salam
 Cara menjawab salam: 4:86, 51:25
• Meminta izin
o Etika meminta izin: 24:27, 24:28, 24:58, 24:59, 33:53
o Lafaz dan cara meminta izin: 24:61
o Meminta izin untuk menghindari pandangan (yang dilarang): 24:58
o Meminta izin di hotel dan tempat-tempat umum: 24:29
o Meminta izin ketika akan keluar: 24:62
• Hak tamu
o Menghormati dan melayani tamu: 18:77, 51:26, 51:27
o Membuat makanan dan berkerja keras untuk melayani tamu: 11:69, 24:61, 33:53, 51:26, 51:27
• Hak jalanan
o Menundukkan pandangan: 24:30, 24:31
• Hak tetangga
o Menghormati tetangga: 4:36
o Hak-hak tetangga terdekat: 4:36, 107:7
• Memperlakukan binatang
o Perumpamaan dengan binatang: 7:179
o Kalung binatang: 5:2, 5:97
• Hubungan dengan hamba sahaya
o Makan dan minum hamba sahaya: 4:36
o Pakaian hamba sahaya: 4:36
o Memerintah hamba sahaya sesuai kemampuannya: 4:36
o Memperlakukan hamba dengan baik: 4:36


idx
Bagikan Artikel ini ke Facebook