E-KINERJA.COM

Laporan Harian, Penyimpanan Dokumen, Publikasi Artikel/ Tulisan, dan Chatting

Aturran Pergaulan Menurut Syariat Islam

Dibaca: 916 kali, Dalam kategori: Agama, Diposting oleh: Syafrida Wahyuni, S.Pd.I lihat profil
pada tanggal: 2017-01-26 19:35:23 wib


Beberapa aturan pergaulan menurut syariat Islam adalah

1.Pergaulan antara lawan jenis
2.Pergaulan sejenis
3.Pergaulan seorang muslim dengan non muslim
3.Pergaulan sesama muslim
5.Pergaulan dengan orang tua dan keluarga
6.Pergaulan dengan tetangga

1.1 Pergaulan antara lawan jenis
Allah swt telah mengatur sedemikian rupa mengenai pergaulan antra lawan jenis.Allah swt berfirman
dalam surah AlIsraaayat 32
artinya:
Dan janganlah kamu mendekati zina,sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.Dan suatu jalan yang buruk

Adab adab pergaulan
a.Hendaknya setiap muslim menjaga pandangan matanyadari melihat lawan jenis secara berlebihan.Dengan kata lain hendaknya di hindarkan berpandangan mata secara bebas.
Firman Allah sbb
"Katakanlah kepada orang laki laki yang beriman"Hendaklah mereka menahan pandamngannya dan memelihara kemaluannya,yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka Sesungguhnya Allah aha Mengetahui napa yang mereka perbuat
b.Hendaknya setiap muslim menjaga auratnya masing masing dengan cara berbusana Islami agar terhindar dari fitnah secara khusus bagi wanita

Pergaulan sejenis
Dalam hal menjaga aurat Nabi menegaskan sebuah tata krama yang harus di perhatikan.
"Tidak di bolehkan laki laki melihat aurat laki laki lain , begitu juga perempuan tidak boleh melihat kemaluan perempuan lain,dan tidak boleh laki laki berkumpul dengan laki laki lain dalam satu kain (HR.Muslim )

3.3.Pergaulan Seorang muslim dengan non muslim

Bagikan Artikel ini ke Facebook